Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko INSPEKTORA ds. TECHNICZNYCH
Informacja o wyniku naboru na stanowisko INSPEKTORA ds.
TECHNICZNYCH
21.11.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie
Gdańskim ogłasza nabór kandydatów do służby.
15.06.2018 więcej
Ogłodzenie wyników postępowania na stanowisko stażysty
Wynik postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: stażysty w
Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Starogardzie Gd. w zmianowym rozkładzie
czasu służby.
15.06.2018 więcej
Ogłodzenie wyników V i VI etapu postępowania kwalifikacyjnego.
Ogłoszenie wyników po przeprowadzeniu V i VI etapu
postępowania kwalifikacyjnego - w sprawie naboru do służby na
stanowisko: stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
12.04.2018 więcej
Ogłoszenie wyników IV etapu postępowania kwalifikacyjnego
Ogłoszenie wyników po przeprowadzeniu IV etapu postępowania
kwalifikacyjnego - w sprawie naboru do służby na stanowisko:
stażysty
09.04.2018 więcej
Ogłoszenie wyników II i III etapu postępowania kwalifikacyjnego
OGŁOSZENIE WYNIKÓW po przeprowadzeniu II i III etapu
postępowania kwalifikacyjnego - w sprawie naboru do służby na
stanowisko: stażysty.
05.04.2018 więcej
Ogłoszenie wyników I etapu postępowania kwalifikacyjnego
Ogłoszenie wyników po przeprowadzeniu I etapu postępowania w
sprawie naboru do służby na stanowiska stażysty w JRG KPPSP
Starogard Gdański
29.03.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie
Gdańskim ogłasza nabór kandydatów do służby.
12.03.2018 więcej
Wynik postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: stażysta
Wynik postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: stażysta w
Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim (nabór wrzesień
2017)
21.11.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się